Kunskapens träd

Det engelska ordet science kommer från latinets scientia "kunskap". Ordet började under 1700-talet att motsvara dagens naturvetenskap, men under 1900-talet vidgades begreppet då nya discipliner inom humaniora växte fram. Därmed kom skillnaden mellan det engelska ordet science och svenskans vetenskap alltmer att vidgas. Humaniora ingår i de svenska ordet "vetenskap", i det tyska "wissenschaft" och i det franska "science", men inte i det engelska "science". Den del av vetenskapen som vi på svenska kallar humaniora brukar på engelska hamna under begreppet "arts".

Bild

Vetenskap Natur, Förnuft, Verklighet, Erfarenhet, Science
Astronomi Big bang, Gravitation, Galax, Ljus, Tid
Biologi Cellen, Virus, Bakterier, Evolution, Gener och GMO
Fysik Atomen, Elektricitet, Magnetism
Geologi Plattektonik, Fossil
Kvantfysik M. Planck, E. Schrödinger, W. Heisenberg, P. Dirac
Kvarkar Murray Gell-Mann, George Zweig
Kemi Molekyl, Energi, Fotosyntes, Förbränning
Pseudovetenskap Kultur, Fantasi, Känsla, Skolastik
Arkitektur Frank Lloyd Wright
Ekonomi Charles P Kindleberger
Filosofi Aristoteles, Axel Hägerström
Historia David Landes, Jared Diamond
Historiesyn Giovanni Battista Vico, Ibn Khaldun
Juridik Hugo Grotius
Kultur En germansk, keltisk och romersk kultur
Matematik John McLeish
Media Noam Chomsky
Medicin Hippocrates, Louis Pasteur
Politik Platon, Niccolo Machiavelli
Religion Albert Schweitzer, Ingmar Hedenius
Sociologi Auguste Comte
Språk Ludwig Wittgenstein
Juridik Land skall med lag byggas, själen med moral
Folkrätt Nationen (staten) är suverän
Kulturrätt En rätt baserad på upplysningens förnuft
Människorätt En rätt baserad på universella värden (FN)
Naturrätt En ursprunglig, naturlig (medfödd) rätt