Maktens arrogans

Politik handlar om makten över regelverket, makten över ordet och makten att hemligstämpla. Svårare än så är det inte, resten är bara bländverk och utanverk. Män med ledande positioner i Sverige har sedan medeltiden samlats till Herredagar, Ståndsriksdagar och Riksdagar för att besluta, leda och fördela. Det här hierarkiska systemet är mycket gammalt, och går tillbaka till de första civilisationerna för 6000 år sedan. Ingen har på dessa 6000 år lyckats skapa ett politiskt system som är hållbart och frihetligt. Och därför har många civilisationer uppstått och sedan försvunnit från jordens yta. Augustinus civilisationskritik är korrekt och bitande, eftersom han konstaterar att världsliga system skapade och styrda av människan kommer att uppvisa alla de dåliga egenskaper, som människan själv visar upp! Den mänskliga egennyttan måste elimineras, och det kan man bara göra med en ny grundlag!

Bild

Stånd Adel Präster Borgare Bönder Statare
Politik Feodalism Konservatism Merkantilism Fysiokrater Socialism
Byggnad Slottet Kyrkan Banken Gården Torpet
Ekonomi Statlig Statlig Privat Privat Statlig
Företag Militär Själavård Handel Jordbruk Korporativ
Juridik Rikets lag 10 Guds bud Handelsbalken Jordabalken Legostadgan
Kunskap Vapen Bibeln Kapitalet Naturen Traditionen
Samhälle Riket Stiftet Staden Socknen Folkhemmet
Filosof Machiavelli Augustinus Adam Smith Carl von Linné Karl Marx

Svea Rikes vagga av Lars Bägerfeldt, Falköping.

Film1 Film2-1 Film2-2 Film2-3 Film2-4 Film2-5

Regeringsformen genom tiderna

Regeringsformen 1634 Regeringsformen 1719 Regeringsformen 1809 Regeringsformen 1974

Viktiga årtal i historien

551 f.Kr Konfucius motto; ”Vad du inte vill att andra skall göra dig, det skall du inte heller göra dem.”
427 Augustinus skriver ett mäktigt historieverk, "Om Gudsstaten", mellan år 413 - 427. Den handlar om kampen mellan medborgare som tror på och älskar Gud och det gudsfrånvända maktlystna samhället. Man kan också beskriva boken som religionsstyrda samhällen i kontrast till icke religionsstyrda samhällen, d.v.s Påven mot Kejsaren.
1054 Påvens sändebud nedlägger söndagen 16 juli 1054 en bannbulla på Hagia Sofias högaltare. 1095 uppmanar Påven Urban II till korståg, som dock även kom att krossa Konstantinopel och Östrom.
1215 Magna Carta, förlaga till Alsnö stadga 1280. Dessa ger Adeln vissa rättigheter visavi Kungamakten
1248 Birger Magnusson utses till Jarl, efter sin kusin Ulf Fase. Vid Skänninge möte beslutas att den romersk-katolska kyrkans rätt "kanonisk rätt" skall gälla i Sverige.
1346 Pesten började i Kina 1334 och spred sig sakta västerut. År 1346 nådde pesten Egypten, Syrien och Krim. Våren 1347 anlände pesten till Konstantinopel och på hösten nådde den Messina på Sicilien, troligen med två fartyg från Kaffa på Krim.
1453 Konstantinopel belägras och erövras av Osmanska riket under ledning av sultan Mehmet II.
1517 Martin Luther spikar upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg. Den springande punkten är Katolska Kyrkans avlatshandel, en handel som har stora likheter med dagens börshandel! Tes 27-28: Det är människor som hittat på att så fort penningen klingar i kassakistan så far själen ut ur skärselden. Däremot är det säkert att när penningen klingar i kassakistan ökar girigheten.
1618 Trettioåriga kriget utspelades i Centraleuropa, huvudsakligen i det som idag är Tyskland. Det avslutades 1648 med ett fredsfördrag som undertecknades i de westfaliska städerna Osnabrück och Münster, från vilket det har fått namnet westfaliska freden. Denna fred byggde på folkrätten som mellanstatlig princip.
1658 Freden i Roskilde. Halland, Skåne, Blekinge och Bohuslän blir svenska. Denna fred påtvingades parterna av ett förbund mellan de då mäktiga staterna Frankrike, England och Holland.
1683 Osmanska rikets belägring av Wien slutar i totalt fiasko. Europa är nu herre i eget hus.
1694 Bank of England grundas.
1709 Karl XII's ryska fälttåg slutar i totalt fiasko.
1776 Den amerikanska revolutionen leder till frihet och en självständighetsförklaring.
1789 Den franska revolutionen sätter skräck i Europas alla monarkier, som absolut inte vill införa republik. Efter ett långt krig besegras Napoleon och den gamla ordningen är återställd.
1812 Napoleons ryska fälttåg slutar i totalt fiasko. Napoleon förlorar hela sin armé och hela sitt kavalleri, totalt 500.000 man och 100.000 hästar. Detta är början till slutet för Napoleon. Samma år sluts ett fördrag mellan Sverige och Ryssland i S:t Petersburg, vari ryssarna lovar Sverige att få ta Norge från Danmark, mot att Sverige avstår kraven på Finland.
1815 Efter Wellington's och Blücher's seger över Napoleon i slaget vid Waterloo kan inget land hota England, och det Britiska imperiet kom att behärska världen ända fram till första världskriget. Som första land avskaffar England slaveriet och inför guldmyntfot 1815.
1861 Amerikanska inbördeskriget. Nordstaterna besegrar sydstaterna. Det är nu Amerika börjar bygga sitt imperium.
1866 Tvåkammarriksdagen med en utvidgad rösträtt gynnade bondeståndet som blev största parti i andra kammaren. 1909 infördes allmän rösträtt för män och 1921 för kvinnor. Därmed är kampen för rösträtt över.
1870 Fransk-tyska kriget. Preussen besegrar Frankrike, intar Paris och utropar det tyska kejsardömet i Versailles 1871. Detta krig är det första moderna kriget och en förelöpare till det första världskriget.
1913 Federal Reserve bildas. En privatägd riksbank med tillstånd att skapa pengar!
1914 Första världskriget bryter ut. Efter kriget låg Europas ekonomier i ruiner, och det Amerikanska imperiet stod som segrare. Makten flyttade från London-Bank of England (£) till Washington-Federal Reserve ($).
1922 Council on Foreign Relations (CFR) bildas för att motarbeta de isolationistiska strömningar inom amerikansk politik som hotar de rika oligarkernas globala imperiebyggnad.
1939 Andra världskriget bryter ut. Hitler's ryska fälttåg slutar i totalt fiasko. Efter kriget startade det kalla kriget, en tvekamp om världsherraväldet mellan CCCP och USA som varade fram till 1989.
1978 Först efter Mao Zedongs död kunde Deng XiaoPing påbörja det ekonomiska reformarbete som lett fram till dagens kapitalistiska samhälle, styrt av ett auktoritärt parti som kallar sig kommunistiskt.
1989 Muren faller, och USA står som segrare, och segrarens motto är "Demokrati och Marknad". En global ideologi som skall påtvingas alla länder, och där USA agerar både som polis, åklagare och domare.
1990 Tyskland återförenas den 3 Oktober 1990.
1991 En spekulationsbubbla i fastigheter spricker, vilket drabbar Sverige och Japan hårt.
2000 Ett nytt årtusende firas över hela världen. De fyra största globala ekonomierna är EU, USA, Ryssland och Kina. Vad det betyder för framtiden och för kampen mellan elit och folk, står skrivit i stjärnorna!
2014 Kriser har dom senaste 500 åren, kommit med ungefär 100 års mellanrum. Det ekonomiska system vi haft i 100 år fungerar inte längre, eftersom det är byggt på myter, mygel och arrogans. Vad kommer istället?