Epilog

§1
Våra förfäder lever långt in på 1800-talet i en feodal slavstat, styrd av en totalt korrupt överklass. Den svenska revolutionen 1809 får feodalismen att ge vika för en begynnande demokrati med kapitalism och socialism medan slaveri, rasism och barbari får ge vika för en religiöst färgad humanism. Slaveriet avskaffas 1847, ståndssamhället 1866, legostadgan 1926 och statarsystemet 1945. Men den nya partistaten ändrar ingenting i sak utan överklassen kan fortsätta manipulera, toppstyra och leda den godtrogna underklassen helt i enlighet med Machiavellis fursten och Oligarkins järnlag. Att folket skulle ha någon makt, har det ju aldrig varit tal om. Den representativa partidemokratin är en bluff med en fasad som döljer en mörk triad av psykopati, narcissism och storhetsvansinne. Anm: If voting made any difference they wouldn’t let us do it. - Mark Twain.

§2
I England bildar George Bernard Shaw med vänner 1884 Fabian Society, en organisation som vill genomföra socialismen gradvis utan omstörtning av det bestående samhället och som särskilt kring sekelskiftet har stort inflytande inom Labour Party. Sidney Webb, en av de ledande krafterna i Fabian Society, grundar 1895 tillsammans med sin maka, London School of Economics and Political Science. De mest kända namnen är lorderna Beveridge och Keynes, som skapade Welfare-state och General-theory. Denna Europeiska Modell är en toppstyrd skvader med överklassen som ledare och underklassen som trälar. Anm: Hjalmar Branting var fabian, medan Hinke Bergegren var anarkist.

§3
Two days before Christmas 1913, while many members of Congress were away on vacation, the Federal Reserve Act was passed, creating the Central banking system we have today. It was based on the Aldrich plan drafted on Jekyll Island 1910, and gave private bankers supreme authority over the economy. They are now able to create money out of nothing (and loan it out at interest), make decisions without government approval, and control the amount of money in circulation. President Woodrow Wilson signed the Federal Reserve Act and the Revenue Act of 1913, chaining all future Americans to the dual horrors of the FED and the IRS. Anm: Bank of England skapad 1694 var också den privatägd, och en avgörande faktor bakom det brittiska imperiet. Läs också "The True Flag" av Stephen Kinzer, som handlar om det amerikanska imperiets födelse 1898. Om detta skrev Rudyard Kipling 1899 en dikt "The white man's burden".

§4
Vi lever i ett bipolärt samhälle,
där överklass och underklass lever under helt olika regelsystem.
Därför kan storföretagare och storpolitiker mycket lätt berika sig själva med både lagliga och olagliga metoder. Vilket resulterar i en väldigt sned förmögenhetsfördelning. Några få äger det mesta, medan flertalet inte äger något alls! Girigheten i det kapitalistiska systemet är fullständigt enorm med krig, instabilitet och ständigt återkommande finansiella kriser som följd. Anm: Enligt USA's författningen (1787) skulle senaten utses av eliten och kongressen av folket. Sjuttonde tillägget (1913) ändrade detta till ett direktval.

§5
Grunden i den neoklassiska supply-side teorien "trickle-down economics with austerity measures" är att Federal Reserve skall försörja den politiska och ekonomiska eliten, men inte folket. Pengarna skall sedan sippra ner till folket efter att den självutnämnda fiffel-eliten försett sig med nödvändiga resurser, d.v.s ett liv i lyx och överflöd. Exakt såhär fungerade det gamla ståndssamhället! Ett nytt politiskt roffar-frälse växer fram! I sanning en feodal hegemoni! De Professorer som står för teorierna i detta spel kommer från Chicago school of economics!

§6
Samhället består av tre autonoma klasser, där
Underklassen arbetar och betalar skatt,
och/eller lever på bidrag;
Medelklassen gör affärer och fuskar med skatten,
eller arbetar som överklassens tjänare (advokat, ekonom);
Överklassen har en global agenda - konspirerar mot suveräna nationalstater.

§7
Det finns tre typer av akademiska charlataner. Den introverta kufen som bygger matematiska modeller av en idealiserad verklighet. Den extraverta psykopaten som sysslar med ekobrott inom politik, näringsliv och bankverksamhet. Den trosvisse prediktanten som från sin plattform inte tvekar att förtala och straffa oliktänkande. Anm: Är inkvisitionen på väg tillbaka?

§8
Det finns tre typer av intelligensbefriade liberaler. Socialliberaler som tycker att folket ska få göra som dom vill, marknadsliberaler som tyckar att företagare skall få göra som dom vill och bankliberaler som tyckar att plutokrater skall få göra som dom vill. Liberalism utan förnuft är en styggelse, precis som anarki utan förnuft är en styggelse! Anm: Politiker, polisen och domstolar måste ta sitt jobb på allvar och sluta bete sig som socialarbetare!

§9
Vi lever i ett enfaldigt prylsamhälle präglat av massmedia, masskonsumtion och masspekulation. Det här handlar inte om ekonomi (oikos+nomos), utan om kasinoekonomi d.v.s ett sätt att förmera pengar. Vilket naturligtvis sätter begreppen skatt, pengar, tillväxt och bnp i skamvrån! Sverige har en skattekvot på cirka 50%, vilket betyder att ungefär 25% är ren stöld från folket! Anm: George Orwell har beskrivit detta lögnaktiga och korrupta samhälle i boken "1984"!

§10
Jorden är överbefolkad. För 2000 år sedan fanns det 250 miljoner människor på vår planet, idag finns det 7 miljarder, och varje år tillkommer det 80 miljoner. Dessutom ökar medellivslängden med 2 månader per år. Under dom senaste 70 åren har vi blivit 3 gånger fler, och under nästa 70 år kommer vi att bli 2 gånger fler. Vi kommer alltså att vara 14 miljarder år 2080. En ohållbar situation!

§11
Det är Geopolitik, Krig och Pengar,
som förstört vårt småskaliga och civila samhälle.

En krönika av Dick Erixon om Sovjetunionens kollaps och 9/11.
Tre sevärda filmer av Bill Still.
Rothschilds Secret of Oz Money Masters
Slutsats: Lögnerna har stått som spön i backen!
Efter 200 år har det moderna projektet spårat ur,
och det anglo-amerikanska imperiet går mot sitt slut!
Vänd alla globala anarkister = bondfångare ryggen!
All överstatlighet är av ondo!