Epilog

§1
Våra förfäder levde långt in på 1800-talet i ett feodalt slavsamhälle, styrt av en totalt korrupt överklass. 1809 fick feodalismen ge vika för en begynnande demokrati med kapitalism och socialism medan slaveri, rasism och barbari fick ge vika för en religiöst färgad humanism. Slaveriet avskaffades 1847, ståndssamhället 1866, legostadgan 1926 och statarsystemet 1945. Men i det nya klassamhället levde den feodala mentaliteten vidare inom slutna sällskap med makthavare som inte ändrade sitt tänkande och som totalt struntade i konsekvenserna av sina idéer och handlingar. En överklass som manipulerar och toppstyr den godtrogna underklassen helt i enlighet med Oligarkins järnlag. Anm: en mörk triad av psykopati, narcissism och machiavellism, d.v.s storhetsvansinne.

§2
I England bildade ett antal katedersocialister 1884 Fabian Society, en organisation som ville genomföra socialismen gradvis utan omstörtning av det bestående samhället och som särskilt kring sekelskiftet hade stort inflytande inom Labour Party. Sidney Webb, en av de ledande krafterna i Fabian Society, grundade 1895 tillsammans med sin maka, London School of Economics and Political Science. De mest kända namnen är lorderna Beveridge och Keynes, som skapade Welfare-state och General-theory. Denna Europeiska Modell är en toppstyrd skvader med överklassen som ledare och underklassen som trälar. Anm: Hjalmar Branting var fabian, medan Hinke Bergegren var anarkist.

§3
Two days before Christmas 1913, while many members of Congress were away on vacation, the Federal Reserve Act was passed, creating the Central banking system we have today. It was based on the Aldrich plan drafted on Jekyll Island 1910, and gave private bankers supreme authority over the economy. They are now able to create money out of nothing (and loan it out at interest), make decisions without government approval, and control the amount of money in circulation. President Woodrow Wilson signed the Federal Reserve Act and the Revenue Act of 1913, chaining all future Americans to the dual horrors of the FED and the IRS. Anm: Bank of England skapad 1694 var också den privatägd, och en avgörande faktor bakom det brittiska imperiet. Om detta skrev Rudyard Kipling en dikt "The white man's burden". Läs också "The True Flag" av Stephen Kinzer, som handlar om det amerikanska imperiets födelse 1898.

§4
Grunden i den neoklassiska supply-side teorien "trickle-down economics with austerity measures" är att Federal Reserve skall försörja den politiska och ekonomiska eliten, men inte folket. Pengarna skall sedan sippra ner till folket efter att den självutnämnda fiffel-eliten försett sig med nödvändiga resurser, d.v.s ett liv i lyx och överflöd. Exakt såhär fungerade det gamla ståndssamhället! Ett nytt politiskt roffar-frälse växer fram! I sanning en feodal hegemoni! De Professorer som står för teorierna i detta spel kommer från Chicago school of economics!

§5
Vi lever i en strukturell patologisk kleptokrati,
där det i stort sätt är ofarligt att syssla med ekonomisk brottslighet.
Denna "normalitet" utnyttjas av storföretagare och politiker som mycket lätt kan berika sig själva med både lagliga och olagliga metoder. Vilket resulterar i en väldigt sned förmögenhetsfördelning. Några få äger det mesta, medan flertalet inte äger något alls! Girigheten i det kapitalistiska systemet är fullständigt enorm, med instabilitet och ständigt återkommande finansiella kriser som följd.

§6
Samhället består av fyra autonoma klasser, där
underklassen lever på bidrag,
arbetarklassen arbetar och betalar skatt,
medelklassen gör affärer och fuskar med skatten,
överklassen, en parasitär plutokrati utan skrupler.

§7
Det finns två typer av akademiska charlataner. Den introverta kufen som bygger matematiska modeller av en idealiserad verklighet, och den extraverta psykopaten som sysslar med ekobrott inom politik, näringsliv och bankverksamhet.

§8
Det finns tre typer av intelligensbefriade liberaler. Socialliberaler som tycker att folket ska få göra som dom vill, marknadsliberaler som tyckar att företagare skall få göra som dom vill och bankliberaler som tyckar att plutokrater skall få göra som dom vill. Liberalism utan förnuft är en styggelse, precis som anarki utan förnuft är en styggelse!

§9
Vi lever i ett enfaldigt prylsamhälle präglat av massmedia, masskonsumtion och masspekulation. Det här handlar inte om ekonomi (oikos+nomos), utan om kasinoekonomi d.v.s ett sätt att förmera pengar. Vilket naturligtvis sätter begreppen tillväxt och BNP i skamvrån!

§10
Jorden är överbefolkad. För 2000 år sedan fanns det 250 miljoner människor på vår planet, idag finns det 7 miljarder, och varje år tillkommer det 80 miljoner. Dessutom ökar medellivslängden med 2 månader per år. Under dom senaste 70 åren har vi blivit 3 gånger fler, och med samma tillväxt skulle vi alltså vara 21 miljarder om 70 år. En ohållbar situation!

§11
Det är geopolitik och krig, kapitalism och kommunism,
som förstört vårt småskaliga och civila samhälle.

Tre sevärda filmer av Bill Still.
Rothschilds Secret of Oz Money Masters
Slutsats: Lögnerna har stått som spön i backen!
Vänd alla feodala psykopater = bondfångare ryggen!
Det moderna projektet har spårat ur!