Tidsandan

In the decades following the Civil War, America entered an era of unprecedented corporate expansion, with ultimate financial power in the hands of a few wealthy industrialists who exploited the system for everything it was worth. The Rockefellers, Fords, Morgans, and Vanderbilts were the “lords of creation” who, along with like-minded magnates, controlled the economic destiny of the country, unrestrained by regulations or moral imperatives. Through a combination of foresight, ingenuity, ruthlessness, and greed, America’s giants of industry remolded the US economy in their own image. They established their power and authority, ensuring that they—and they alone—would control the means of production, transportation, energy, and commerce—creating the conditions for the stock market collapse of 1929 and the Great Depression that followed. Anm: Läs F. L. Allens bok "The Lords of Creation" utgiven 1935!

Bara några ord om OWO (old world order) och NWO (new world order). I det gamla systemet var det feodalherrar som styrde, men i det nya systemet är det bankirer, även kallade plutokrater. Privatägda centralbanker är ett politiskt projekt, med en ekonomisk agenda, där kontrollen över pengar är verktyget för att även dominera den demokratiska makten. Privatägda centralbanker skall styra politik och ekonomi i varje land och målet är en unipolär värld styrd av bankirer, som verkar utan att synas. 1891 hade Cecil Rhodes skapat en hemlig organisation med denna målsättning. 1913 får plutokraterna igenom två ändringar till den amerikanska konstitutionen, nämligen Federal Reserve Act och Revenue Act. Detta är starten för NWO och grunden till dagens korrupta ekonomiska system, styrt av oligarker! Anm: Se NeoKonservativa, CFR och PNAC.  The WW1 conspirecy Bill Still ger sin syn på NWO Ron Paul ger sin syn på PNAC Hillary Clinton talar till CFR George Carlin ger sin syn på NWO Carroll Quigley ger sin syn på NWO Edward Griffin ger sin syn på NWO Edward Griffin ger sin syn på NWO

Under 1700-talets revolutioner dog det gamla samhällssystemet, och man blev tvungen att skapa något nytt. Många försökte; Napoleon, Brittiska Imperiet, Marx, Proudhon, Internationalen, Komintern, Mussolini, Hitler. Men man misslyckades totalt och det gamla systemet med herrskap och tjänstefolk levde vidare. Nu i ett nyfeodalt, toppstyrt och korrupt samhälle med mottot; Makten är målet, Pengar är medlet. Jämför detta med anarkisternas "platta" samhälle och dess motto; Frihet, Jämlikhet och Broderskap. Problemet är att i denna nya starkt polariserade värld finns ingen absolut sanning, utan endast testuggare som med sina förvridna skildringar av verkligheten, skapar en tidsanda, som pulserar mellan dilemmats två antaganden; kollektivets välfärd och individens valfrihet. Anm: I dagens postmoderna samhälle betonar socialister frihet utan personligt ansvar, borgare betonar näringsfrihet utan personligt ansvar medan mediafolket betonar yttrandefrihet utan personligt ansvar och kapitalister betonar riksbankens frihet utan personligt ansvar. Att detta får fortsätta beror på en fullständigt undermålig lagstiftning!

“If they have got you by the balls, your heart and mind will follow.”
Statens dilemma Riksdagens dilemma Marknadens dilemma Medias dilemma Riksbankens dilemma
guldmynt eller fiat money meritokrati eller demokrati småföretag eller storföretag analyser eller propaganda statlig eller privat

Bursa Practica vill ge dig grunderna i den svåra konsten att tänka själv, och att inte låta snabbtuggade åsikter, kanoniserade skrifter och falska profeter (pedagoger) styra ditt liv. Ett välkänt retoriskt grepp är att skapa FUD (fear, uncertainty, doubt) = (rädsla, osäkerhet, tvivel) för att få igenom ett budskap. En annan teknik för att få igenom sin agenda är PFAPFB (pressure from above and pressure from below) där man skapar ett problem, får en reaktion och sedan föreslår en lösning. Men den vanligaste är väl D&C (divide and conquer) = (söndra och härska). Det gäller för dig att snabbt genomskåda den propaganda och den hjärntvätt du är utsatt för. Under vårt sekel har propagandan trängt in i hemmet, och fått en oerhörd genomslagskraft tack vare den snabba tekniska utvecklingen. Att stå emot denna indoktrinering och fördumning från media UPA är svårt men livsviktigt. Under vårt sekel har myglare, charlataner och falskmyntare suttit vid makten och med krig, geopolitik och kapital förstört vår småskaliga och civila värld. Det finns inget gott att säga om varken proletariatets eller kapitalets diktatur som upphöjde den egna klassens värden till en universell värdelära, och som därmed gick över gräns-floden till en totalitär stat. Alea jacta est, men man kan inte kasta tärning om idéer.

Den franska och den amerikanska revolutionen lade grunden för det moderna projektet med demokrati och marknad. Den engelska revolutionen lade grunden för det moderna projektet med teknik och kapital. Däremot var den europeiska revolutionen 1848 ett stort misslyckande som försenade demokratin i Tyskland med 100 år. Efter andra världskriget står den amerikanska försvarsindustrin utan uppdrag samtidigt som miljontals soldater återvänder hem utan några jobb att gå till. För att blåsa liv i den kapitalistiska ekonomin bestämmer sig de styrande för att skapa en populärkultur där individens narcissistiska begär överskuggar de grundläggande mänskliga behoven. En ambition som ekonomen Victor Lebow 1955 beskriver med följande ord. Vår enormt produktiva ekonomi kräver att vi gör konsumtion till vår livsstil, att vi gör inköpen och användandet av varor till ritualer, att konsumtion blir vårt sätt att tillfredställa våra andliga och personliga behov. Saker behöver i stigande grad bli konsumerade, utbrända, avlagda, ersatta och uttjänade. För Sveriges del fick detta synsätt katastrofala följder! I städernas centrum revs alla gamla hus för att ge plats åt varuhus och parkeringshus! Domus, Tempo och Epa växte upp som svampar ur jorden i 180 svenska städer, där förut enskilda handlare hade haft sina butiker!