Prolog

Det finns en konflikt mellan fantasi (känsla) och verklighet (förnuft) som går tillbaka till Platon. Denne filosof predikade idévärldens absoluta överhöghet, och detta synsätt har varit förhärskande inom alla områden ända fram till 1600-talet, då naturvetenskapen revolterade och satte sinnevärlden främst. Men inom trilogin (teologi, ekonomi & politik) fick det vetenskapliga synsättet inget större genomslag, ty en sann intellektuell föredrar alltid fantasin framför verkligheten. Dock lyckades vetenskapen under 1900-talet besegra teologin, men inte de två andra metafysiska systemen. Dessa måste också granskas, speciellt med avseende på fusk och mygel inom företag, organisationer och förvaltningar! Eftersom det är inom Bank, Finans och Fastigheter som dom stora ekobrotten begås, blir den viktigaste uppgiften att beskriva hur pengar skapas, fördelas mellan arbete och kapital samt manipuleras. Titta gärna på följande YouTube filmer:  Follow the money to the top of the pyramid by Foster Gamble. Uroko movie by Eric Westfall. Power of the purse by Lee Rogers. Renaissance 2.0 by Damon Vrabel. Positiva Pengar. Ludwig von Mises Institutet i Sverige. Där finns en bok som heter "Vad har staten gjort med våra pengar" av Murray N. Rothbard.  Ladda ned den här.

Under det utopiska 1800-talet attackerades det borgerliga samhället på bred front inom filosofi, litteratur, konst och musik. Målet för dessa akademiska romantiker var att skapa sig en egen arbetsmarknad, och medlet var att ställa idealism mot materialism (fantasi mot verklighet). Ensamma kunde man inte genomföra detta projekt, men genom att mobilisera pigor och drängar i kampen mot en konservativ överklass fanns en historisk möjlighet. Jean-Jacques Rousseau hävdade allmänviljan, medan Friedrich Hegel dyrkade den starka staten. Karl Marx skissade på det klasslösa samhället och Georges Sorel hyllade arbetarrevolutionen som skulle låta det borgerliga Europa gå upp i rök. Thomas Carlyle förordade en militariserad välfärdsdiktatur, medan John Ruskin förordade en återgång till medeltida arbetsmetoder. Senare skulle John Maynard Keynes förorda en statligt styrd produktion och konsumtion. Friedrich Nietzsche gjorde upp med den gamla kristna kulturen, och inom det konstnärliga fältet leddes moralupplösningen av bohemer som Matisse, Picasso, Braque och Kandinsky. Det postmoderna avantgardet med Herbert Marcuse, Antonio Gramsci och Jürgen Habermas i spetsen satte kulturkampen främst och deras önskan om en odemokratisk och oekonomisk socialism var grunden i en folklig populism, som även studenterna efter kriget föll offer för i sitt uppror mot sina föräldrar. Efter 90-tals krisen då socialismen gick i väggen lanserades ett nytt projekt, den tredje vägen av Anthony Giddens, som är en syntes av socialism och liberalism. Tony Blair hängde på med sitt New Labour och Göran Persson med sin Svenska Modell. Av detta skall man dra den helt riktiga slutsatsen att den social-liberala utopin leder fel och att en ekonomisk politik som bygger på en radikal känsla eller vilja utan kritiskt förnuft är falskspel.

Vi kan följa idéernas historia ungefär 5000 år tillbaka i tiden. Dessa har under denna tid förändrats mycket sakta, utom under de senaste 400 åren då det formligen sprutat ut nya idéer. Men problemet är att ingen kan avgöra, vilka idéer som är bra och vilka idéer som är dåliga. Att analysera alla dessa idéer och testa dem empiriskt i stor skala är inte möjligt. Därför har vi byggt ett politiskt system baserat på hugskott, slagord och propaganda, där vi genom rösten (Riksdag, FN, EU) skall avgöra vilka idéer (ideal, myter) som skall förverkligas. Denna ideologisering av samhället är naturligtvis ren galenskap, som 1900-talet så övertygande har visat, och ju fortare socius-corpus-syndikos blir av med sin status som hyperideologi desto bättre. Enligt 1789-års sociala grundprincip skall alla ha samma levnadsstandard, garanterad av staten. Men att ge folket frihet, jämlikhet och broderskap kostar pengar, stora pengar. Vilket resulterar i en ny modernare form av livegenskap med skyhöga skatter, som i sin tur resulterar i en svart sektor. Ingen bör därför bli förvånad över tillståndet i ett Rike, där politiker trycker papperspengar och köper röster enligt mottot "tax and spend", vilket på ren svenska blir "beskatta och fördela".

Ända sedan Platon's dagar har de intellektuella försökt forma samhället, människan och naturen efter sina egna idéer och ideal. Ett bra exempel på att förnuftet är begränsat till vad man vet, medan fantasin (retoriken) kan flyga iväg och nå fram till vilka tokerier som helst! Därför måste den viktigaste uppgiften nu bli att avslöja dagens demagoger, deras språkspel och deras sifferlekar. Läs Göran Häggs "Stora Retorikboken", Anders R. Olssons "Lögn, förbannad lögn och journalistik", Stig-Björn Ljunggrens "När media tar makten", David Graebers "Debt: The first 5000 years", Thomas Piketty ”Capital in the twenty-first century” och Tomas Bryttings "Chefsarbetets etik"! Missa för all del inte Inga-Britt Ahlenius "Mr Chans"!

Testa din kunskap på följande frågor. Klick på frågan och du får ett svar.